POUZDRA NA PISTOLE A REVOLVERY

NOVINKY

01.07.2009 00:00

NOVÁ POUZDRA V GALERII

MAUSER 1934 (HSc) pistolpouzdra.webnode.cz/mauser-1934/photogallerycbm_992138/10/ BALLESTER MOLINA pistolpouzdra.webnode.cz/ballester-molina-1927/ RESTAUROVÁNÍ POUZDRA K.u.K. M07/M12 pistolpouzdra.webnode.cz/restaurovani/photogallerycbm_882950/90/ FEMARU M37 GERMANY...

vÍTEJTE NA MÉM WEBU SBĚRATELE PISTOLOVÝCH A REVOLVEROVÝCH POUZDER

 

    Vážení návštěvníci,


    vítám vás na stránce, jejímž základem je má skromná kolekce pouzder
na pistole a revolvery rozšířená o příspěvky fandů a sběratelů futrálků. K otevření  této stránky mne vede jakési
zanedbání  pouzdrové tématiky jak v literatuře, tak na webových
stránkách. Tento web není vědecké dílo, ale jakási snaha o vytvoření
fotografické databáze pistolových a revolverových pouzder a poskytnutí některých určujících informací.


    Co se týče identifikace pouzder zavedených jako řadová pro armádní
zbraně, určení jejich původu je ve většině případů bezproblémové.
Komplikace jsou u futrálků starších a zejména určených pro civilní
trh.  Není bez zajímavosti, že pro některé modelové řady pistolí
je zmapováno i několik desítek různých vzorů pouzder. Zároveň
byla velmi často využívána kompatibilita rozměrů, tak že není
výjimkou upotřebení jednoho modelu pouzdra pro vícero  vzorů  zbraní.

    V mé prezentaci jsou exempláře veskrze běžné, které byly používány
armádami, policejními složkami i civilisty většinou ve Střední
Evropě, ale i  pouzdra exotická a v našich končinách zřídka kdy k vidění. 


    Pokud Vás mé stránky, respektive jejich obsah zaujmou, budu velmi
rád. Zároveň uvítám vaše názory a znalosti k přesné identifikaci
jak některých mých pouzder, tak i těch, která se vyskytnou ve fóru, respektive v položkách " POUZDRA  NEZAŘAZENÁ " pistolpouzdra.webnode.cz/pouzdra-nezarazena-pistole/ a pistolpouzdra.webnode.cz/pouzdra-nezarazena-revolvery/.

 

UPOZORNĚNÍ: PREZENTOVANÁ POUZDRA N E J S O U  NA PRODEJ

 

VŠECHNA ZDE PREZENTOVANÁ POUZDRA JSOU ORIGINÁLY

    Všem návštěvníkům přeji hodně sběratelských úspěchů a kvalifikovaných
vědomostí.


Ing. Richard Kondr

 

ZVEŘEJNĚTE VAŠE POUZDRA NA TOMTO WEBU 

 

POKUD MÁTE POŠKOZENÉ POUZDRO, JE MOŽNOST DOMLUVIT SE NA JEHO ZRESTAUROVÁNÍ  pistolpouzdra.webnode.cz/restaurovani/

Stránka se neustále aktualizuje

WELCOME TO MY WEBSITE FOR COLLECTORS OF PISTOL´S AND REVOLVER´S HOLSTER

Dear visitors,

I welcome you on this site. The base of this site is my humble collection of pistol ´s and revolver´s holster expanded by contributions of fans a collectors. This site I established because I think that holster topic is neglected in literature or web. This site is not a scientific work but only photografic database of pistol ´s and revolver´s holster and information about identification.

An identification of cases  established like serial for military guns is without problems in most of holster. Complications are with identification of holster that are older and established for civil market. The interest is that for some models row of guns are mapped out several different dozens of patterns of holster. A compatibility of dimension was very often used too it´s means that is no exception of using one model of holster for more than one pattern of gun.

In my presentation are common examples which were used by army, police forces and by civilianes mostly in Central Europe, but you can see here also exotic cases that are very rare in our country.

If my website attract you I will be very glad. I also welcome yours opinions and knowledges to right identification of some my holster or cases that are in forum, rather in item  " POUZDRA  NEZAŘAZENÁ " " pistolpouzdra.webnode.cz/pouzdra-nezarazena-pistole/ and pistolpouzdra.webnode.cz/pouzdra-nezarazena-revolvery/.

 

ALL OF HOLSTER WHICH ARE HERE PRESENTED ARE ORIGANALES

I wish all of visitores a lot of collecting succeses and qualified knowleges.

 

 Ing. Richard Kondr


 

https://www.beltbucklegallery.com/

 

                                         PŘEZKY A VŠE OKOLO NICH. 

                          PARTNERSKÁ STRÁNKA PRO SBĚRATELE A BADATELE

                                    BUCKLES AND ALL ARROUND THEM

                         PARTNER WEBSITE FOR COLLECTORS AND EXPLORERS

 

                          www.beltbucklegallery.com/

 
 
 
 
 
 
PISTOLE - REVOLVERY -  PUŠKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SBĚRATELE
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Ing. Richard Kondr

kepfin@volny.cz

Česká Republika

+420 775 650 136

Vyhledávání

 

 

NOVINKY

© 2009 ing.Richard Kondr.Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode